SEPINTAS LALU PUSAT TUISYEN KANDIS, KAMPONG KANDIS, BACHOK, KELANTAN

Pusat Tuisyen Kandis, Bachok, Kelantan yang telah ditubuhkan pada 03 Mac 2023 merupakan kerjasama antara Yayasan Penarik Inisiatif (YPI) dengan Persatuan Usahawan Komuniti Bachok (PUKB). Pusat Tuisyen Kandis telah menerima seramai 40 orang murid yang terdiri daripada keluarga disekitar Kampung Kandis.

...

Perbincangan Pembukaan Pusat Tuisyen Kandis

03 Mac 2023, Jumaat, merupakan hari bersejarah bagi penduduk Kg Kandis iaitu perasmian pembukan Pusat Tuisyen Kandis. Dengan adanya pusat tuisen ini memudahkan ibu bapa mendapatkan pendidikan tambahan untuk anak-anak mereka yang memerlukan tuisyen.

...

Hari Perasmian

Pusat Tuisyen Kandis menawarkan empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.

...

...

Kita mendoakan dengan kehadiran pusat tuisyen ini, anak-anak kita akan dapat terus Mengejar Apa Yang Diiginkan dan Terus Berusaha Mencapai Kejayaan.